punjabi kavita

ਹਰ ਕੋਈ ਇਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਦੌੜਾਕ ਮੇਖਾਂ ਪਰਖਦਾ ਹੈ,
ਕਾਰੀਗਰ ਸੰਦ ਬਦਲਦਾ ਹੈ,
ਕਿਸਾਨ ਦੁਵਾਰਾ ਬੀਜਦਾ ਹੈ,
ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਫੜਦਾ ਹੈ,
ਮੈਂ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗਾ,
ਅੱਜ ਹਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ,
ਕੱਲ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸਾਜਰੇ ਉੱਠਾਂਗਾਂ;
Read it in Roman Script

everyone does like that
athlete checks the spikes
smith changes the tools
peasant sows again
labourer starts working on a new road
i will also practice the same
it was a day of loss
i will rise up early
for a win tomorrow

Source:This poem is by Harpreet Singh , a budding poet . An Engineering Graduate from GNE Ludhiana . Earns his livelihood in Lecister, England. He has published a book of poems “Dhupp di Chaanve”.

ਅੱਗ ਨੂੰ ਹਵਾ/spreading fire
Posted October 3, 2009
Filed under: Gorakh Pandey | Tags: Gorakh Pandey, hindi, Poetry, Punjabi, Translation
Comments (1)
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ
ਉਹਨਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ
ਉਹਨਾ ਦੀ ਤਲਖੀ
ਮੈਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਖਿੱਲਰੇ ਹੋਏ ਲਫ਼ਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਿਹਾਂ
ਲੈਅ ਅਤੇ ਤਾਲ ਨਾਲ
ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ
ਮੈਂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾਂ

————-

It’s thousands of years old
their anger
thousands of years old
is their bitterness
I am only returning their scattered words
with rhyme and rhythm
and you fear that
I am spreading fire.

Source: The poem is written by Hindi poet Gorakh Pandey. The English translation is from an article ‘The Rebel‘ by Rahul Pandita. Article is worth a read too.

Punjabi translation is by Yours Truly

ਆਇਆ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ/ aiya nand kishor
Posted September 22, 2009
Filed under: Surjeet Patar | Tags: migration, Poetry, punjab, Punjabi
Comments (2)
ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ
ਆਇਆ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ
ਚੱਲ ਕੇ ਦੂਰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ
ਗੱਡੀ ਬੈਠ ਸਿਆਲਦਾ
ਨਾਲ ਬਥੇਰੇ ਹੋਰ

ਰਾਮ ਕਲੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ
ਸੁਘੜ ਲੁਗਾਈ ਓਸ ਦੀ
ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ
ਇਕ ਪਿੰਡ ਬਾਹੇਵਾਲ ਵਿਚ
ਜੜ ਲੱਗੀ ਤੇ ਪੁੰਗਰੀ
ਰਾਮ ਕਾਲੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ
ਜਨਮੀ ਬੇਟੀ ਓਸਦੀ
ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਮਾਧੁਰੀ

ਕੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਮਾਧੁਰੀ
ਓਸੇ ਪਿੰਡ ਸ੍ਕੂਲ ਵਿੱਚ
ਗੁੱਤਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਰਿਬਨ ਵਿੱਚ
ਸੋਹਣੀ ਫੱਟੀ ਪੋਚ ਕੇ
ਊੜਾ ਐੜਾ ਲਿਖ ਰਹੀ

ਊੜਾ ਐੜਾ ਲਿਖ ਰਹੀ ?
ਬੇਟੀ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ
ਕਿੰਨਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਸਾਕ ਹੈ
ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ

ਏਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਡਲੇ
ਪੋਤੇ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਦੇ
ਬਹਿ ਬਾਪੂ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿਚ
ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਂਵਦੇ
ਕੌਨਵੇਂਟ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ
ABCD ਸਿੱਖ ਦੇ

ABCD ਸਿੱਖ ਦੇ ?
ਪੋਤੇ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਦੇ
ਕਿੰਨਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਸਾਕ ਹੈ
ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਅਕਾਂਕਸ਼ਾ

ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਰਿਜ਼ਕ
ਆਇਆ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ
ਚੱਲ ਕੇ ਦੂਰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ
ਗੱਡੀ ਬੈਠ ਸਿਆਲਦਾ

Read it in Roman script

—————————————–
there came Nand Kishore

in the pursuit of a living
there came Nand Kishore
from far lands of Bihar
on board Siaalda Express
along with many more

along came Ram Kali
his pretty bride
at a village Baahevaal
near Ludhiana
Ram Kali’s womb
rooted and sprouted
gave birth to his daughter
they named her Madhuri

yesterday, i saw Madhuri
at the same village school
wearing ribbons on her pigtails
scribbling on her writing board
‘oorha airha’ the first alphabets of Punjabi

scribbling on her writing board
oorha airha ?
the daughter of Nand Kishore
so surreal is the relation of
alphabets and a living

apple of eyes of the same village
grandchildren of Achchar singh
ride their dad’s car
go to convent school in Ludhiana
to learn ABCD

to learn ABCD?
grandchildren of Achchar singh
so surreal is the relation of
alphabets and aspirations

in the pursuit of a living
there came Nand Kishore
from far lands of Bihar
on board Siaalda Express
along with many more

Advertisements

Punjab

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਉਸਾਰੇ ਬਦਲਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ ਚਿੰ … more →

LITERATURE IN PUNJABI

… on the representation of over one half of Punjabis, and Punjabi women, it was still an important landmark in the development of Punjabi literary community. The UBC Conference on Modern Punjabi Literature this past weekend was a powerful mix of literary criticisms, …
Tags: Punjabi Poetry, Poetry, Novel, Literature, amarjit chandan, sadhu binning, ubc conference, modern punjabi literature, Amardeep Singh, Lehigh University, sabina sawhney, Hofstra University, punjabi sikh identities, canadian punjabi literature, amritjit singh, Ohio State University, rana nayar, Punjab University, raghbir dhand, site of cultural memory, gurdial singh, Parsa, ajith kaur, ubc punjabi students, harjeet grewal, University of Michigan, anne murphy, secular sikh writers, pakistani punjabi writers

Historical books

An avid book reader can find large varieties of fiction books in the market these days. This individual genre of books are favorites of … scientific and mystery etc. Among all these genres historical fiction are gaining a lot of fame and established a lot of …

Books of great authers

I attended a Youth Leadership conference in the city of Caaguazu. Today I attended a Youth conference. The speaker at both events … styles, tattoos, piercings, movies, TV, Internet, some books … They do not belong to the devil, he never owned them. Let’s stop …

Good manegers

I’m just not. I’m sorry, mom….DAD. He’s a good guy, but i treat him like a disease for the most part. I can’t … TRIED TO GET HIRED: i must have lied to about 6 different manegers when i was trying to land a job this summer, telling them I …

View of great person

only way to get the best of an argument is to avoid it. Show respect for the other person ‘s … yes” immediately. Let the other person do a great deal of the talking. Let the other person feel that the idea is … to see things from the other person ‘s point of view . Be sympathetic with the other person ‘s ideas and desires. …
Tags: learning by doin..